Vi har lösviktsförsäljning: Finmald barkmull. Anläggningssjord för trädgård. Lastning ingår på din släpkärra.

Mindre mängder levereras ut från oss med max 2.kb per utkörning.

 

Vi gräver även upp buskar och mindre stubbar med gafflarna. Lossar och lastar div. gods. Snöskottning Sandning

 

Större mängder levereras direkt med lastbil hem till er max ca 30.kb per utkörning.

De flesta av våra kunder har fått igång gräs på ca två veckor av denna näringsrika jord, utan några extra gödningsmedel eller tillsatser. Ni tillsätter enbart gräsfrö.

Vi rekommenderar minst 10 cm av denna jord beroende på ert underlag.

Anläggningsjord

Anläggningsjorden är kretslopp i praktiken, då biomull blandas med torv och sand till en lucker och lättarbetad näringsrik jord, med många användningsområden.

Tillverkningsprocessen

Anläggningsjorden tillverkas genom att förbehandlad biomull blandas med torv och sand. Grundreceptet är en tredjedel av vardera råvara, men kan ändras efter kundens önskemål. Jorden lagras en tid för att bli homogen, och siktas sedan genom ett 2 mm såll (eller efter kundens önskemål). Kvaliteten på jorden säkerställs genom analyser minst två gånger per år, då kontrolleras näringsämnen, mullhalt, siktkurva samt salmonella.

Var kan anläggningsjorden användas?

 • Toppdressing till gräsmattan eller grönytan.
 • Underlag vid utläggning av färdig gräsmatta eller nyinsådd.
 • Planteringsjord där rot-ogräs inte är välkomna.

Fördelar

 1. Fri från rot-ogräs*
  - Mindre behov av bekämpningsmedel.
 2. Bra mullhalt
 3. Billigare
 4. Lättarbetad och lätthanterad
 5. Homogen
 6. Rik på mikronäringsämnen
  - Mindre behov av konstgödning

*En mindre mängd frö-ogräs kan dock finnas kvar.

Planteringsjord

Planteringsjord är kretslopp i praktiken, då biomull blandas med torv och sand till en lucker och lättarbetad näringsrik jord, med många användningsområden.

Tillverkningsprocessen

Planteringsjorden tillverkas genom att förbehandlad biomull blandas med torv och sand. Grundreceptet är 20 % biomull, 20 % sand och 60 % torv, men det kan ändras efter kundens önskemål. Jorden lagras en tid för att bli homogen. Kvaliteten på jorden säkerställs genom analyser minst två gånger per år, då kontrolleras näringsämnen, mullhalt, siktkurva samt salmonella.

Fördelar

 1. Fri från rot-ogräs*
  - Mindre behov av bekämpningsmedel.
 2. Bra mullhalt
 3. Billigare
 4. Lättarbetad och lätthanterad
 5. Homogen
 6. Rik på mikronäringsämnen
  - Mindre behov av konstgödning

*En mindre mängd frö-ogräs kan dock finnas kvar.

Var kan planteringsjorden användas?

 • I rabatter eller planteringar där man vill höja närings- och humushalten.
 • Planteringsjord där rot-ogräs inte är välkomna.